11.01.2021

Giá EVN mua điện năng lượng mặt trời (Update 2022)

[CẬP NHẬT] EVN THÔNG BÁO VỀ GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ NĂM 2022

Ngày 08/01/2021, căn cứ theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; cùng với Thông báo số 452/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ giá 01 USD = 23.131 VNĐ ngày 31/12/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thông báo về giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2022.

Thời gian vận hành thương mại Giá mua điện năm 2022
Từ ngày 01/06/2017 – 30/06/2019 2.162đ/kWh (tương đương 9.35 UScents/kWh)
Từ ngày 01/07/2019 – 31/12/2020 1.938đ/kWh (tương đương 8.38 UScents/kWh)