Biến tần bơm nước tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để điều khiển máy bơm nước, phục vụ cho hệ thống bơm tưới tiêu trong nông nghiệp.

Datsolar

Biến tần bơm nước – BPD

Datsolar

Biến tần bơm nước INVT GD100-PV