Tủ Pin lưu trữ điện lithium ngoài trời / Tủ AC ngoài trời là một trong những thiết bị quan trọng của giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS)

Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 129kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 124kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 120kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 115kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 111kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 105kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm
Datsolar

Hệ thống lưu trữ điện Sungrow 101kWh

Giải pháp lưu trữ điện cho dự án thương mại và công nghiệp (ESS) với dải công suất rộng từ 50 kW đến 1 MW, có nhiều tùy chọn cấu hình lưu trữ điện từ 2 - 5 giờ.
 • Công suất: 50kW
 • Hãng: Sungrow
Xem thêm