Kiến thức tài liệu

 • Loại tài liệu
 • Ngôn ngữ
 • Tên tài liệu
 • Size
 • Download
 • Astronergy
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datesheet Astro 5 CHSM72M-HC Monofacial Series 540~555W
  • 1.6MB
  • download
 • Astronergy
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là đối tác của Astronergy tại Việt Nam
  • 162.7KB
  • download
 • INVT
  Khác
  • Khác
  • Tiếng Việt
  • Chính sách bảo hành tiêu chuẩn, đổi trả các sản phẩm INVT
  • 634.5KB
  • download
 • Tài liệu khác
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận ISO DAT Group
  • 130.8KB
  • download
 • Canadian Solar
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datesheet Canadian Solar Flyer Hiku6 530-555MS
  • 972KB
  • download
 • GoodWe
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Battery Compatibility Overview
  • 300.4KB
  • download
 • GoodWe
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Hybrid Inverter GoodWe EH Plus+_TV
  • 434.3KB
  • download
 • GoodWe
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Hybrid Inverter GoodWe ET_TV
  • 586.5KB
  • download
 • GoodWe
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Hybrid Inverter GoodWe ET Plus+ (16A)_TV
  • 550.6KB
  • download
 • GoodWe
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Hybrid Inverter GoodWe ES G2_TV
  • 562.7KB
  • download
 • Tài liệu khác
  Profile
  • Profile
  • Tiếng Việt
  • DAT Solar Profile
  • 4MB
  • download
 • GoodWe
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT phân phối độc quyền Hybrid Inverter GoodWe
  • 2.6MB
  • download
 • Sokoyo
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là Trung tâm dịch vụ cho Sokoyo tại Việt Nam
  • 2.8MB
  • download
 • Sokoyo
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là Nhà phân phối độc quyền của Sokoyo tại Việt Nam
  • 2.8MB
  • download
 • Sokoyo
  Catalogues
  • Catalogues
  • Tiếng Việt
  • Catalogue Solar Light Sokoyo
  • 38.6MB
  • download
 • Pylontech
  Catalogues
  • Catalogues
  • Tiếng Việt
  • Catalogue Pylontech
  • 7.2MB
  • download
 • Pylontech
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là nhà phân phối và bảo hành ủy quyền của Pylontech tại Việt Nam
  • 1.1MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Hybrid Sungrow SH5.0RT 6.0RT 8.0RT 10RT
  • 2.3MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Hybrid Sungrow SH5K-30
  • 2.5MB
  • download
 • Sungrow
  Khác
  • Khác
  • Tiếng Anh
  • Thư xác nhận inverter Sungrow không sử dụng đường lưỡi bò
  • 321.5KB
  • download
 • Sungrow
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Goup là nhà phân phối và bảo hành ủy quyền của Sungrow tại Việt Nam
  • 1.2MB
  • download
 • Canadian Solar
  Khác
  • Khác
  • Tiếng Anh
  • Thư xác nhận CSI cung cấp pin Loại A
  • 828.6KB
  • download
 • Canadian Solar
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là Đại lý ủy quyền của Canadian Solar tại Việt Nam
  • 181.5KB
  • download
 • SMA
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Thư ủy quyền DAT Solar phân phối inverter SMA
  • 321.9KB
  • download
 • INVT
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là Nhà phân phối ủy quyền Solar Inverter của INVT tại Việt Nam
  • 67.1KB
  • download
 • INVT
  Chứng chỉ
  • Chứng chỉ
  • Tiếng Anh
  • Chứng nhận DAT Group là Trung tâm dịch vụ của INVT tại Việt Nam
  • 67KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Chính sách bảo hành-đổi trả sản phẩm SMA
  • 686.7KB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Chính sách bảo hành-đổi trả sản phẩm Sungrow
  • 985.3KB
  • download
 • Canadian Solar
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Chính sách bảo hành, đổi trả các sản phẩm NLMT_VI
  • 1.1MB
  • download
 • Canadian Solar
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Việt
  • Hướng dẫn vận chuyển, lắp đặt – bảo trì tấm pin Canadian Solar_VI
  • 18.4MB
  • download
 • Canadian Solar
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datesheet Canadian Solar Hiku-395~410P-TV
  • 2.5MB
  • download
 • Canadian Solar
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datesheet Canadian Solar Flyer Hiku-425~450MS-TV
  • 3MB
  • download
 • Canadian Solar
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datesheet Canadian Solar Flyer HiKu5-485MS_TV
  • 5MB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datesheet inverter Sunny Tripower Core2-110kw-EN
  • 445.7KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Tripower Core2-110kw-TV
  • 2.7MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet Inverter Sungrow SG110CX-EN
  • 352.8KB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Sungrow SG110CX-TV
  • 1.6MB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual Biến tần bơm GD100-PV(EN)
  • 7.3MB
  • download
 • INVT
  Catalogues
  • Catalogues
  • Tiếng Anh
  • Catalogue Biến tần bơm GD100-PV_EN
  • 6.9MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Biến tần bơm GD100-PV_TV
  • 1.5MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet Inverter Sungrow SG33CX-SG40CX-SG50CX_EN
  • 383.6KB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Sungrow SG33CX-SG40CX-SG50CX_VI
  • 1.1MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet Inverter Sungrow SG15-20KTL-M_EN
  • 254KB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Sungrow SG15-20KTL-M_VI
  • 1.2MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet Inverter Sungrow SG10-KTL-M_EN
  • 254.2KB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Sungrow SG10-KTL-M_VI
  • 1.3MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Sungrow SG5K-D-VI
  • 1.9MB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet Inverter Sungrow SG8K3-D_EN
  • 229.9KB
  • download
 • Sungrow
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter Sungrow SG8K3-D_VI
  • 1.3MB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual INVT BG 40-70KW_EN
  • 14.9MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet INVT BG 40-70KW Three Phase Grid-tied Solar Inverter_EN
  • 885.3KB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual INVT iMars BG 12-40kW_EN
  • 14MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet INVT iMars BG 12-50kW Three Phase Grid-tied Solar Inverter_EN
  • 868.5KB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter INVT iMars BG 6~60kW TV
  • 1.6MB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual INVT iMars_BG 4-10kW_EN
  • 12.3MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter INVT iMars BG 4~10kW TV
  • 780.1KB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Inverter INVT iMars MG Tiếng Việt
  • 1.7MB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual INVT_MG 0.75-6kW
  • 12.7MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet INVT MG 0.75-6kW Single Phase Grid-tied Solar Inverter
  • 955.9KB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual Hybrid Inverter
  • 9.8MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet Hybrid Inverter
  • 1.6MB
  • download
 • INVT
  Product Manual
  • Product Manual
  • Tiếng Anh
  • Manual Biến tần bơm BPD_EN
  • 4.1MB
  • download
 • INVT
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet Biến tần bơm BPD_TV
  • 1.3MB
  • download
 • Tài liệu khác
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Chính sách Đại lý DAT Solar_VI
  • 1.7MB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Boy 3.0-5.0-SB3.0-5.0-1AV-41-VN
  • 1.2MB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Boy 3.0-5.0-SB3.0-5.0-1AV-41-ENG
  • 595.2KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Highpower Peak3-100kw-VI
  • 1.8MB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Highpower Peak3-100kw-EN
  • 430.5KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Highpower Peak1 75kW_EN
  • 465.4KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Highpower Peak1 75kW_TV
  • 1023.8KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Tripower Core1 STP50-40-EN
  • 507.5KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Tripower Core1 STP50-40-TV
  • 810.2KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Tripower 15-25kw-STP15000-25000TL-30-EN
  • 500.9KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Tripower 15-25kw-STP15000-25000TL-30-TV
  • 1.2MB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Tripower STP10.0-3AV-40-VI
  • 1.3MB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Tripower STP10.0-3AV-40-ENG
  • 576.9KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Anh
  • Datasheet inverter Sunny Tripower 6.0-EN
  • 777.1KB
  • download
 • SMA
  Brochure
  • Brochure
  • Tiếng Việt
  • Datasheet inverter Sunny Tripower 6.0-TV
  • 1.4MB
  • download