Hybrid Inverter là giải pháp năng lượng mặt trời có tích trữ và hòa lưới. Inverter có bộ sạc thông minh, trữ năng lượng và bộ chỉnh lưu năng lượng mặt trời đa chức năng.

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq Series 12kW 1 pha

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq Series 10kW 1 pha

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ES Uniq Series 8kW 1 pha

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ES G2 6kW 1 Pha

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ES G2 5kW 1 Pha

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ET Plus+ (16A), 10kW

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ET Plus+ (16A), 8kW

Datsolar

Inverter Hybrid GoodWe ET Plus+ (16A), 5kW

Datsolar

Inveter Hybrid GoodWe ET 15kW 3 Pha