Product filter

Hybrid Inverter là giải pháp năng lượng mặt trời có tích trữ và hòa lưới. Inverter có bộ sạc thông minh, trữ năng lượng và bộ chỉnh lưu năng lượng mặt trời đa chức năng.

Datsolar

Hybrid Sungrow 10kW 3 phase Inverter

For a solar power solution with storage for households using 3-phase electricity, Sungrow offers a 3-phase hybrid inverter SH10RT with many outstanding advantages
 • Wattage: 10kW
 • Manufacturer: Sungrow
View more
Datsolar

Hybrid Sungrow 8kW 3 phase Inverter

For a solar power solution with storage for households using 3-phase electricity, Sungrow offers a 3-phase hybrid inverter SH8.0RT with many outstanding advantages
 • Wattage: 8kW
 • Manufacturer: Sungrow
View more
Datsolar

Hybrid Sungrow 6kW 3 phase Inverter

For a solar power solution with storage for households using 3-phase electricity, Sungrow offers a 3-phase hybrid inverter SH6.0RT with many outstanding advantages.
 • Wattage: 6kW
 • Manufacturer: Sungrow
View more
Datsolar

Hybrid Sungrow 5kW 3 phase Inverter

For a solar power solution with storage for households using 3-phase electricity, Sungrow offers a 3-phase hybrid inverter SH5.0RT with many outstanding advantages
 • Wattage: 5kW
 • Manufacturer: Sungrow
View more
Datsolar

Hybrid Sungrow 5kW Inverter

Hybrid SH5K-30 Inverter is suitable for solar power projects with storage for single-phase households and small-scale civil.
 • Wattage: 5kW
 • Manufacturer: Sungrow
View more
Datsolar

Hybrid inverter INVT

Hybrid Inverter là giải pháp năng lượng mặt trời có tích trữ của INVT. Inverter có bộ sạc thông minh, trữ năng lượng và bộ chỉnh lưu năng lượng mặt trời đa chức năng.
 • Wattage: 5kW
 • Manufacturer: INVT
View more