Pin lưu trữ điện LFP điện áp cao được ứng dụng trong các hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On-Grid), hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện (Off-Grid), hệ thống điện mặt trời có lưu trữ (Hybird), hệ thống lưu trữ năng lượng.

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech UF5000

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech UP5000

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech Powercube X2

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech US5000

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech US3000C

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech US2000C

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech Force L2

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech Force L1

Datsolar

Pin lưu trữ điện Lithium Pylontech Force H1