22.10.2020

Chứng nhận thành công Hệ thống quản lý tích hợp An toàn và Môi trường OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015 của Canadian Solar Việt Nam

Số lượng và mức độ nghiêm trọng tai nạn lao động ngày càng tăng, không khí, nguồn nước ô nhiễm nặng nề do khí, nước thải từ các khu công nghiệp… Chú tâm đến việc đảm bảo sức khỏe người lao động và bảo môi trường, Canadian Solar Việt Nam đã phối hợp với P&Q Solutions triển khai và xây dựng thành công Hệ thống quản lý tích hợp an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015

Sau một thời gian xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015, ngày 23-26 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Chế tạo Canadian Solar Việt Nam đã được tổ chức chứng nhận của Đức TÜV Rheinland đánh giá chứng nhận thành công cho Hệ thống quản lý tích hợp an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường theo OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015.

canadian-solar-rises-on-earnings-beat-upbeat-guidance-1024x576

Canadian Solar Việt Nam được thành lập nhờ gói hỗ trợ tài chính từ tập đoàn tài chính quốc tế (IFC) đối với tập đoàn Pin mặt trời hàng đầu thế giới của Canadian Solar Trung Quốc. Canadian Solar hoạt động trong lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời – một nguồn năng lượng sạch với mức khí thải Carbon thấp, giảm thiểu gây ô nhiểm môi trường. Hiện nay, tập đoàn có mạng lưới công ty con trên nhiều quốc gia và phạm vi cung cấp sản phẩm rộng khắp trên toàn thế giới.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia tư vấn của P&Q Solutions , và sự chăm chỉ, tìm hiểu, hợp tác của cán bộ công nhân viên Canadian Solar Việt Nam đã xây dựng thành công Hệ thống quản lý tích hợp an toàn và môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015. Việc xây dựng thành công và áp dụng Hệ thống tích hợp này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: loại trừ/giảm thiểu rủi ro cho nhân viên và các bên liên quan về vấn đề an toàn, sức khỏe nghề nghiệp; cải tiến kết quả thực hiện, loại bỏ các nguồn gây ô nhiễm bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, song song với đó là việc tuân thủ nghiêm các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường…

Đạt được chứng nhận từ Tổ chức Chứng nhận TÜV Rheinland trong việc xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015 là bước đà và động lực để Canadian Solar Việt Nam phát triển. Chúc cho Canadian Solar Việt Nam với việc chứng nhận thành công, duy trì tốt các Hệ thống quản lý, công ty sẽ tăng năng suất, đem đến cho người tiêu dùng nhiều cơ hội sử dụng thiết bị xanh, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: P&Q Solutions