24

09-2020

Trong những ngày mây mù, mưa, liệu có đủ điện để sử dụng sinh hoạt ?

Việc sinh hoạt, sản xuất hoạt toàn không bị ảnh hưởng, gián đoạn trong mọi điều kiện thời tiết. Trong những ngày mây mưa, lượng điện mặt trời sẽ giảm theo cường độ ánh sáng, khi này điện lưới sẽ tự động hòa vào để bổ sung lượng điện còn thiếu, đảm bảo việc cung cấp tải ổn định và liên tục.

BÀI VIẾT TRƯỚC

Tin liên quan